Vítejte na stránkách Letohrádku Vendula

Rádi bychom vás pozvali na naši akci ,,Valdecké Léto 2016″

valdeckeleto

Základem všech sociálních integračních služeb, je doprava postižených. lidí, protože bez dopravy jsou odkázáni na pobyt v bytě, což je v rámci jejich života neudržitelné a nutně jsou posléze zbytečně navždy umisťováni do celoročních zařízení. Do těchto služeb je nutné je odvézt, tedy mít bezbarierové mikrobusy. Dopravu postižených do služeb Letohrádku Vendula poskytujeme 19 let, staré mikrobusy dosloužily a bylo nezbytně nutné zakoupit jiné.. Letohrádek Vendula poskytuje služby těž. post. lidem, kteří bez poskytnutí dopravy jsou reálně bez šance. Letohrádek Vendula denně poskytuje svým klientům a chráněným zaměstnancům bezbariérovou autodopravu od domu jejich bydliště do Letohrádku Vendula a odpoledne zpět k domu kde bydlí. V průběhu 19 let díky darům sponzorů jsme vlastnili 2 mikrobusy / 8+1/ . Mikrobusy se ráno a odpoledne ve svozech několikrát točí – etapová doprava. Bezbariérová doprava klientů je finančně náročná – pohonné hmoty, pojištění, opravy, garanční opravy a prohlídky, kvalifikovaní řidiči s výcvikem první pomoci a řešením krizových situací během dopravy / epileptické a jiné záchvaty. Letohrádek Vendula musí prostřednictvím sponzorů, darů a projektů autodopravu mocně dotovat, ale nebyli jsme schopni “našetřit” na nákup nových mikrobusů. Jsme přesvědčeni, že poskytnutí speciální autodopravy těžce postiženým lidem, je základní podmínkou jejich integrace a je – reálnou realizací principu ROVNOSTI, který je verbalizován Evropskou Unií, Vládou ČR a Ústavou ČR. Bohužel musím říci, že tento princip je převážně pouze proklamován, ale reálně nepraktikován. Pravda je, že bezbarierová doprava je finančně náročná, nikdy ji nelze pokrýt z plateb klientů, ale při globální úvaze a výpočtu finanční náročnosti na těžce postiženého člověka doživotně umístěného v celoročním zařízení, či jeho život doma v rodině s podporou sociálních služeb,je integrační řešení ekonomicky nepochybně levnější, humánní a v souladu s unijní a vládní politikou transformace sociálních služeb.

Skutečně si velice ceníme progresivní moderní sociální politiky Středočeského krajského úřadu, který tyto moderní a humánní reálné transformace sociálních služeb skutečně reálně podporuje a praktikuje a poskytl v prosinci 2015 finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč na nákup n o v ý ch bezbariérových mikrobusů na dopravu těžce postižených lidí.

Vážené Zastupitelstvo Středočeského kraje, Vážený pane Hejtmane,

d ě k u j e m e, za všechny potřebné lidi.

Mgr.Dája Kabátová,statutární ředitel

                                         Bc.Vojtěch Groulík, Dis.,ředitel sociálních služeb

Toto je malá ukázka jak jsou vozy důležité v naší činnosti

IMG_20160106_125114 IMG_20160106_125131
IMG_20160106_124723 IMG_20160106_124551

Pojďte prosím dál

Přijměte prosím pozvánku na virtuální prohlídku Letohrádkem Vendula